dissabte, 5 de setembre del 2020

 

CAUSA COVID-19:

Queden precintats la Sala Reunió i al Casino Guixolenc.

Per tant, l'Assemblea General, de avui, 5 de setembre 2020, 

queda posposada fins a l'any vinent.